Ја сам ок - ти си ок

 

Ја сам ок - ти си ок

(Асертивност  - најбоља  алтернатива насиљу)

 

О насиљу говоримо онда када неко неког  повреди, било да је та повреда физичке природе или  психичке  тј. емоционалне . О овој другој  врсти повреде говоримо када неко својим понашањем  (вређање, омаловажавање и сл.) учини да се друга особа лоше осећа , нарушавајући њено достојанство .  Уколико се неки облик насиља често понавља, онда се то сматра злостављањем.  Последице могу бити  веома тешке и  болне...

 

О теми насиља се доста говори, а нажалост сведоци смо њеног постојања у свакодневном животу,  како кроз непосредно искуство,  тако и кроз медије, литературу и сл.  Могло би се рећи да је насиље непролазна друштвена појава - увек га је било и увек ће га бити.  О врстама, узроцима, последицама и коме се обратити за помоћ (теме које су обрађене кроз радионице превенције насиља у школи) пуно тога знамо. Такође, знамо да је спровођење закона који строго забрањује сваку врсту насиља, главно оружје којим се боримо против њега.  Главно питање на које овај текст нуди одговор,  јесте – Постоји  ли осим законске регулативе и неки други начин борбе против насиља?  И док пасивно  чекамо крај неког дисциплинског поступка и  изрицање васпитно- дисциплинске мере за насилника, постоји ли још нешто што можемо активно  да учинимо?  Одговор је : ДА!  Одговор је : Одузмимо значај теми насиља, јер  тиме насиљу одузимамо моћ!  А онда акценат и пажњу  поклонимо борби за међусобно поштовање и уважавање! Борби за добре међуљудске односе! За здраву комуникацију!  Уместо да се боримо против, боримо се за! БУДИМО АСЕРТИВНИ!

 

Асертивност?! Чек, чек..шта то беше..

 

Појам асертивност је је један од оних појмова који немају адекватан превод у српском језику, па се користи у свом изворном облику. Појам асертивност је преузет из енглеског језика и потиче од две речи : To assert, v (глагол) = изјавити, изнети (мишљење), бранити ...Assertive, adj (придев) = упоран, самосвестан, самопоуздан. Једна од дефиниција асертивности гласи: „ Асертивност је изражавање мисли, осећања и уверења на директан, искрен и социјално адекватан начин уз уважавање права других људи“ (Lange&Jakubowski, 1976). Синоними за Асетривни тренинг су – Тренинг комуникацијских вештина; Тренинг самопоузданог реаговања и сл. 

 

Да би смо што боље разумели овај појам, објаснићемо његове супротности - агресивност и пасивност.  Особа агресивног стила комуникације оптужује, захтева, никада не признаје своју грешку, не слуша саговорника,  прекида га,  сувише гласно говори,  њен циљ је успостављање контроле над ситуацијом , демонстрација моћи и доминација. Комуниколошка порука је : „ Оно што ја мислим, радим, желим је најважније, а оно што ти мислиш радиш желиш је небитно“.

 

Особа пасивног стила комуникације не изражава своје мишљење, несигурна је, покушава да задовољи потребе другога и по сваку цену избегава конфликт.  Комуниколошка порука је : „ Моја осећања и мишљење су небитна, ти си много важнији“.

 

Особа асертивног стила комуникације

 

Зна активно да слуша саговорника!

Поштује друге и то тражи за себе!

Говори конкретно, јасно и директно!

Не критикује личност, већ понашање!

Спремна да се извини!

Зна да похвали!

Позива на међусобно поштовање, чак и у конфликту!

Мото -  Заступам себе, поштујем тебе!

 

Ова три различита стила комуникације имају и различите животне позиције :

 

 

Стил комуникације

Животна позиција

Агресиван

Ја сам ок-ти ниси ок

Пасиван

Ја нисам ок- ти си ок

   

АСЕРТИВАН

ЈА САМ ОК – ТИ СИ ОК

 

Свако ко жели боље да се упозна са овом темом  има могућност да се укључи у искуствени групни рад кроз Асертивни тренинг .  Он се састоји из неколико радионица, од којих свака обрађује по једну тему као што су : асертивна права, асертивне дозволе, како упутити у примити критику, технике за избегавање манипулације, конфликти и сл.  a све то праћено практичним вежбама  које нас припремају за свакодневне ситуације у животу! 

 

Уз мало жеље и воље, свако може дати свој допринос у борби за што боље међуљудске односе који се заснивају на здравој комуникацији! У том духу наша порука гласи -  Будимо асертивни(ји)!