Коме је намењена обука инструктивног нивоа ?

 

Обука инструктивног нивоа првенствено је намењена психолозима, психијатрима, психотерапеутима, педагозима, дефектолозима, социјалним радницима, студентима завршних година, али и свима осталима који у свом раду имају потребу за усавршавањем у области психотерапије и који желе да своја знања и искуства поделе и са другима. 

 

 

Инструктивни ниво се састоји из 11 тематских едукативно - искуствених радионица :

 

 

1. Интегративна арт психотерапија

2. Породична терапија

3. Снови у психотерапији

4. Адаптације личности

5. Асертивни тренинг

6. Психодрама

7. Драматерапија

8. Породичне констелације

9. Психотерапија и духовност

10. Вођење радионица у теорији и пракси - основне смернице у раду

11. Завршни радови ( писмени / практични и усмени ) и додела сертификата

 

 

Свака радионица се састоји из теоријског и практичног / искуственог дела и траје два до три сата, у зависности од броја учесника. Обука се похађа у целини а након испуњених свих услова, полазници добијају сертификат о завршеном инструктивном курсу у трајању од 30 сати теоријске и практичне обуке из области психотерапије. Одсуство до два сусрета даје могућност надокнаде како би се испунили услови за добијање потврде о завршеној обуци инструктивног нивоа.

 

Услов за добијање сертификата је активно учешће на свим сусретима ( могућност надокнаде до два изостанка ) и успешно урађен завршни рад. 

 

Након завршеног инструктивног нивоа, полазници ће бити оспособљени за самостално извођење обуке уз услов поштовања интелектуалне својине и ауторских права. Полазници добијају  комплетан материјал потребан за реализацију курса који се састоји из презентација и приручника, као и подршку ментора по потреби, током првог извођење обуке.