Напредни ниво је наставак основног нивоа који се реализује по истим принципима рада. На напредном нивоу наведене теме са основног нивоа се продубљују, уводе се нове теме, доводе се гости, искусни едукатори и терапеути из појединих терапијских праваца, или се одлази код њих, а све то у складу са интересовањима полазника.

 

Овај ниво обуке је високо индивидуализован и учесницима доноси могућност усмеравања у правцу неког специфичног избора школе / правца тј едукације за даље стручно усавршавање и лични рад у најширем смислу. Захваљујући богатој понуди различитих праваца и њихових искусних представника, на њему можете открити свој афинитет и добити могућност да своја интересовања даље развијате код признатих,  сертификованих водитеља / едукатора. Сама сарадња са њима, базирана на вишегодишњем добром искуству, свакако је и препорука полазницима за евентуално даље стручно усавршавање и лични рад. 

 


 

Овај ниво обуке је тренутно у току и за сада су полазници учествовали на радионицама из :

 

* Констелација - у отвореној групи Зоје Змај у Новом Саду, реализовано 3. јула 2021 и 4.септембра 2021 код др Катарине Раките у Нс  

* Психодраме -  у Пог (Психодрамска отворена група) у Новом Саду, под вођством др Душана Поткоњака,  реализовано 10. и 28. јула 2021. године 

* Експресивне арт терапије у Бг - 11. септембра 2021, водитељ - Мина Миљковић 

* Телесне психотерапије у Бг - 12. септембар 2021, водитељ Енеса Махић из Хрватске 

* Радионица "Овде, где сам сада" - 17. априла 2022, водитељ Мирјана Васић