Обука Основног нивоа састоји се из 10  едукативно - искуствених радионица а теме су :

 

1.  Интегративна арт психотерапија

2.  Породична терапија

3.  Снови у психотерапији

4.  Адаптације личности

5.  Асертивни тренинг

6.  Психодрама

7.  Драматерапија

8.  Породичне констелације

9.  Психотерапија и духовност

10. Завршни радови и додела сертификата

 

Иако је свака од ових тема велика и значајна сама за себе,  свака радионица нуди концентрат најважнијих базичних знања и информација која су добар темељ за евентуално даље истраживање. 

 

Свака радионица се састоји из теоријског и практичног / искуственог дела и траје два до три сата, у зависности од броја учесника.

 

Обука се похађа у целини али учешће није обавезујуће на свим радионицама тако да је могуће присуство само на појединачним радионицама у складу са потребама и жељама полазника. Постоји  могућност да у складу са сопственим интересовањима и уз договор са предавачем, полазници обуке направе комбинацију тема које желе. Након сваке радионице полазници добијају краћи информативни материјал на тему која је обрађена.

 

За учешће на појединачним радионицама се не добија потврда о учешћу. За цео курс издаје се сертификат о 30 сати теоријске и практичне обуке из области психотерапије. 

 

Услов за добијање сертификата је активно учешће на свим сусретима ( могућност надокнаде до 2 изостанка ) и успешно урађен завршни рад.