Мирјана Васић је рођена у Шапцу, где је заршила Основну школу и Гимназију. Диплому Филозофског факултета у Новом Саду, смер психологија и звање дипломирани психолог стекла је 2000. године. Одмах након дипломирања започиње приправнички стаж у својству здравственог сарадника на Институту за психијатрију, неурологију и ментално здравље Клиничког центра у Новом Саду, после чега полаже државни испит. Након годину дана проведених у здравству своје радно искуство континуирано стиче радећи у више средњих школа на радним местима - професор психологије и наставник грађанског васпитања као и у основној школи на радном месту - стручни сарадник - психолог. Ради у просвети пуних 21 годину, највише се посветивши превенцији насиља кроз радионичарски рад и индивидуалном саветодавном раду са ученицима. 

 

Паралелно са радом континуирано се усавршава, нарочито у области психотерапије. Тако 2006. године стиче звање - специјалиста из области психотерапије ( Филозофски факултет, Нс ), 2011. године - тренер асертивне комуникације ( Психополис институт ), 2017. године - интегративни арт психотерапеут (Српско друштво за интегративну арт психотерапију) а 2020. године добија национални сертификат за психотерапију ( Савез друштава психотерапеута Србије) и као круну свог рада почетком 2022. године издаје своју прву књигу Психотерапијски ролеркостер а након тога исте године добија и Европски сертификат (ЕАП).

 

 У међувремену своја искуства обогаћује едукацијама из психодраме (основни ниво) и бројним семинарима и радионицама из других терапијских праваца : когнитивно - бихејвиоралне терапије, трансакционе, гешталт, драматерапије, системских констелација итд. Бави се вишегодишњим волонтерским радом у области превенције самоубиства ( Центар " Срце" у Нс ) и похађа неколико међународних семинара ( Енглеска 2005,  Италија итд ) Континуирано се стручно усавршава.  

У септембру 2020. године у својству аутора и водитеља започиње обуку под називом Мала школа психотерапије, која обухвата серијал од 10 тематских едукативно - искуствених радионица од којих су неке : Интегративна арт психотерапија, Породична терапија, Снови у психотерапији, Асертивни тренинг, Адаптације личности, Психодрама, Драматерапија, Породични распоред/Констелације, Психотерапија и духовност. Због епидемиолошке ситуације један део радионица је реализован онлајн.

Прва генерација полазника основног нивоа, успешно је завршила обуку јуна 2021. године и наставила едукацију на напредном нивоу. Друга генерација основног нивоа завршила је обуку јуна 2023. године. Тренутно је у припреми и инструктивни ниво обуке, који такође почиње у септембру. У току је упис нове генерације основног нивоа за шк. 2024/25 годину.

Почетком 2022. године објављује приручник за своју обуку - књигу под називом Психотерапијски ролеркостер, доступну у књижарама и поручивањем од ауторке путем сајта/мејла. 

За детаљније информације и пријаве обратити се на мејл miravs.1@gmail.com.