Психотерапију радим индивидуално и групно, највише користећи интегративни арт приступ. Индивидуалне сеансе трају 50 минута, у време које је по договору у предходно заказаном термину и у простору који се може видети на фотографији испод текста. Радим и онлајн сусрете. 

 

Начин на који радим са клијентима је првенствено интегративан, што значи да се не држимо стриктно једне методологије рада, већ у раду примењујемо комбинацију свих расположивих техника и метода и свих искустава за које смо проценили да највише одговарају конкретној особи и од којих ће дата особа имати највише бенефита. У том смислу може се рећи да је приступ у потпуности индивидуализован.

 

Такође, за мене је клијент првенствено сарадник на нашем заједничком задатку. Терапијски циљ постављамо заједно и на њега гледамо као на изазов. Најчешће код сваког човека постоји једна универзална потреба за напредком у личном расту и развоју.

 

Највише искуства у раду имам са клијентима који имају свакодневне проблеме живљења, тренутне емотивне потешкоће и дилеме, разне породичне, професионалне и личне кризе. Осим тога многи људи имају жељу и потребу да кроз психотерапију  упознају себе на један нов начин у циљу развоја сопствених потенцијала и постизања већег задовољства сопственим животом. Уколико ми се обрате клијенти са проблематиком која није у домену мог деловања, трудим се да их упутим на одговарајуће адресе где могу наћи адекватне одговоре на своја питања. 

 

Временско трајање процеса и број третмана зависе од много фактора. Некада се терапијска промена постиже већ након 3 до 5 сусрета, а некада је процес дужи. Ово је такође потпуно индивидуално и добро је да клијент и терапеут буду сагласни у вези са тим.