Обука " Мала школа психотерапије " се спроводи на три нивоа :

 

1. Основном 

2. Напредном нивоу - ( услов је завршен основни ниво или предзнање из психотерапије ) и

3. Инструктивном нивоу - за оне који и сами желе да буду у улози водитеља радионица. 

 

Теме су исте на сва три нивоа, али се оне продубљују на напредном нивоу, док се на инструктивном курсу садржај  проширује самом припремом тј. обуком за самостално извођење тематских радионица и комплетним материјалом који је потребан за њихову реализацију, уз поштовање ауторских права.  


ОСНОВНИ НИВО

 

Основни ниво се састоји од 10 тематских едукативно - искуствених радионица :

 

1. Интегративна арт психотерапија

2. Породична терапија

3. Снови у психотерапији

4. Адаптације личности

5. Асертивни тренинг

6. Психодрама

7. Драматерапија

8. Породичне констелације

9. Психотерапија и духовност

10. Завршни радови и додела сертификата

 

Свака радионица се састоје из теоријског и практичног / искуственог дела и траје до три сата. Обука се похађа у целини а учешће није обавезујуће на свим радионицама тако да је могуће присуство само на појединачним радионицама у складу са потребама полазника. Полазници могу по сопственом интересовању и уз договор направити комбинацију тема које желе. За учешће на појединачним радионицама се не добија потврда док се за обуку у целости добија сертификат о 30 сати теоријске и практичне обуке из области психотерапије. Одсуство до 2 сусрета даје могућност надокнаде како би се испунили услови за добијање потврде о завршеној обуци. 


 

 


 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

Напредни ниво је наставак основног нивоа који се реализује по истим принципима рада. На напредном нивоу наведене теме са основног нивоа се продубљују, уводе се нове теме, доводе се гости, искусни едукатори и терапеути из појединих терапијских праваца, или се одлази код њих, а све то у складу са интересовањима полазника.

 

Овај ниво обуке је високо индивидуализован и учесницима доноси могућност усмеравања у правцу неког специфичног избора школе / правца / врсте едукације за даље стручно усавршавање и лични рад у најширем смислу. Захваљујући богатој понуди различитих праваца и њихових истакнутих представника, на њему можете открити свој афинитет и добити могућност да своја интересовања даље развијате код акредитованих водитеља / едукатора.

 

Мала школа психотерапије на основу вишегодишње добре сарадње са колегама терапеутима и едукаторима, може да их препоручи својим полазницима за евентуално даље стручно усавршавање и истраживање у области психотерапије. 

 


 

ИНСТРУКТИВНИ НИВО

 

Коме је намењен инструктивни ниво обуке ?

 

Едукација инструктивног нивоа је првенствено намењена психолозима, психијатрима, психотерапеутима, педагозима, дефектолозима, социјалним радницима, студентима завршних година као и свима осталима који у свом раду имају потребу за стручним усавршавањем из области психотерапије. Они који желе, након обуке могу своја знања и искуства да поделе са другима. За инструктивни ниво обуке потребно је предзнање. 

 

Инструктивни ниво се састоји из 11 тематских едукативно - искуствених радионица :

 

1. Интегративна арт психотерапија

2. Породична терапија

3. Снови у психотерапији

4. Адаптације личности

5. Асертивни тренинг

6. Психодрама

7. Драматерапија

8. Породичне констелације

9. Психотерапија и духовност

10. Вођење радионица - основне смернице у раду

11. Завршни радови ( писмени и усмени ) и додела сертификата

 

Свака радионица се састоје из теоријског и практичног/искуственог дела и траје до три сата. Обука се похађа у целини а након испуњених свих услова, полазници добијају сертификат о завршеном инструктивном курсу у трајању од 30 сати теоријске и практичне обуке из области психотерапије. Одсуство до 2 сусрета даје могућност надокнаде како би се испунили услови за добијање потврде о завршеној обуци инструктивног нивоа а то су : активно учешће на свим радионицама и успешан завршни рад. 

 

Након завршеног инструктивног нивоа, полазници ће бити оспособљени за самостално извођење обуке. Полазници добијају комплетан материјал потребан за реализацију курса који се састоји из презентација и приручника који могу користити уз услов поштовања интелектуалне својине и ауторских права, као и подршку ментора по потреби, током првог извођење обуке.